Etiketter

, , , ,

”Kulturprofilen” Jean-Claude Arnault

Ledamoten Katarina Frostenson är upphovet till Svenska Akademiens djupa kris. Med tanke på hennes förhållande till ”kulturprofilen” tillika hennes man förundras man över hur snett det har gått inte bara i hans sexuella affärer vid sidan av äktenskapet, där han missbrukat akademiens lägenheter men också utnyttjat sin fru för att få ta del av akademiens olika stipendier och annat för att bedriva sin klubbverksamhet.

Vänskapskorruption
Oenigheten inom akademien uppstod i samband med en omröstning om Katarina Frostenson, som misstänks för jäv, efter att ha varit med och beslutat om att akademien ska betala bidrag till kulturverksamhet hon själv är delägare i och att ha läckt uppgifter om kommande Nobelpristagare. Majoriteten röstade mot en uteslutning och tre ledamöter valde att lämna sina uppdrag inom Svenska Akademien.
Denna moralens dynghög växer och växer efter att Arnault förärats en medalj och rekommenderats till livslång lön från delar av akademien.

Arnault har således under denna tid avslöjat sju namn på Nobelpristagare i förtid, skriver Dagens Nyheter som tagit del av Svenska Akademiens advokatutredning. Enligt utredningen ska det första namnet avslöjats redan år 1996.

Förutsättningarna för att Arnault har haft kännedom om dessa hemligheter måste antas vara att han delar säng med ledamoten Katarina Frostenson.
När det första gången läcktes ut bör väl Frostenson ha funderat över hur det gått till. Och när det sedan händer igen och igen och igen har hon då inte moralen eller logiken att dra några slutsatser av det eller förhåller hon sig i förnekelse och blind okunnighet?
Alternativt sitter hon så under hälen på sin make att hon inte vågar annat?

Frågetecknen är många men det råder inget tvivel om att risken för att hon fortsätter läcka Nobelpristagare måste innebära att hon inte får vara med under sådan diskussion och därmed blir hon ju diskvalificerad från akademiens arbete.
Slutsatsen av detta är därmed att hon bör uteslutas från akademien helt i enlighet med vad de tre nu avhoppade ledamöterna önskade.

Ett ruttet äpple riskerar att förstöra hela korgen det är ett länge känt faktum. Horace Engdahls lågvattenangrepp på Sara Danius visar att nu går denna förruttnelseprocess i allt snabbare takt och går antagligen inte att hejda.

Författaren Horace Engdahl menar att dessa ledamöter begår ännu grövre brott, än att en eller annat Nobelprisbeslut som sluppit ut några dagar för tidigt.

Han kritiserar också den ständiga sekreteraren Sara Danius. Han skriver att funktionens främsta uppgift är att hålla samman Akademien och menar att hon är den av alla sekreterare sedan 1786 som lyckats sämst med sin uppgift.

Kjell Espmark, en av de ledamöter som meddelat att de inte fortsätter sitt arbete inom Akademien, skriver till Aftonbladet att det är det falskaste och skändligaste jag läst i hela mitt liv. Det finns ingen heder kvar i kroppen på den mannen.

Peter Englund, som också lämnade sina uppdrag i fredags skriver till TT att hans förtroende för Sara Danius är intakt och att han inte tänker bidra till det Horace Engdahl kallar för råhet, med egna inlägg. (Lotta Myhrén Sveriges Radio)

Horace Engdahl är ett tydligt exempel på hur moralen vittrat inom akademien. Hans exfru Ebba Witt-Brattström har avslöjat att maken under 16 år till henne läckt kommande Nobelpristagare. Inte så konstigt att han då trivialiserar denna tystnadsplikt. Något som ytterligare sänker förtroendet för både honom och akademien.

Återstår att se vem som nu lämnar. Sara Danius har hamnat i en svår nästintill omöjlig position så länge resten av akademien väljer att försvara Frostenson. Med Frostenson kvar kommer akademiens förtroende att nå den absoluta botten. Därefter återstår att se om övriga ledamöter kan försonas. För att rädda Svenska Akademien med Danius vid rodret måste Engdahl göra en spektakulär pudel och vad är oddsen för det? Att Danius skulle lämna rodret löser inte kärnproblemet men just nu lutar mycket åt det. En palatsrevolution väntar. Allén smyger i vassen…

Börje Peratt

Tidigare artiklar: