Etiketter

, , ,


Kultur visar oss vilka vi är och vi är i grunden medkännande och medmänskliga. Omständigheter som fördunklar kärleken och istället visar upp våra sämsta egenskaper av våld och förtryck kan vi gestalta och skapa insikt om på scenen, i biografen, i TV och via nätet. En viktig uppgift är att visa andra vägar än hat som lösning på konflikter. En förespråkare för synagoga som angripits med brandbomber trodde på utbildning. Ja kunskap går hand i hand med kultur.

Fick idag en inbjudan från en filmfestival i Polen JEWISH MOTIFS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. Jag hinner inte göra något till den men det kanske finns andra som har filmer som kan passa.

Bra filmer därifrån borde sedan spridas i andra kanaler.

Lycka till

Börje Peratt

En liten fundering. Finns det en Palestinskt – Judisk filmfestival?