Etiketter

Rainmaker.png

Rudy (Matt Damon) är en nybakad jurist som hamnar hos en desillusionerad advokat (Danny DeVito) som uppmanar honom att ragga kunder på sjukhusets olycksfallsavdelning för att förmå dem begära skadestånd.

Rudy kommer i kontakt med en cancersjuk pojkes familj som trots sin fattigdom regelbundet betalat försäkringsavgifter. Försäkringsbolagets strategi är att neka alla utbetalningar och tillståndet förvärras för pojken. En film av Francis Ford Coppola IMDb

Historien påminner om den strategi som Försäkringsbolaget i Sverige använder sig av.
Svårt sjuk man fick inte rätt till sjukpenning – Försäkringskassans strategi

Börje Peratt